คานาสือ | 喀纳斯 | Kanas Lake | Photo By Hui TravelProThai.com

ตัวอย่างรูป เล็กๆน้อยๆ จากกรุ๊ป คานาสือ 17-26 กันยายน 2011 ที่ผ่านมา