ZhangJiajie | MAY-AUG 2012 : Version 1 กวางเจา-จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวง 6 วัน 5 คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวครบ จัดเต็ม!!)

พฤษภาคม-สิงหาคม 2012 | กวางเจา จางเจียเจี้ย ชมวิวภูเขาเทียนจื่อซาน (ภูเขาฮาเลลูย่า) AVATAR ชมเมืองเวนิชแห่งเอเชีย เมืองโบราณเฟิ่งหวง ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า ลำธารแส้ทอง ระเบียงภาพ10ลี้ ถ้ำมังกรเหลืองอันงดงาม  ** พร้อมชมโชว์ 2 โชว์ “โชว์เหม่ยลี่เซียงซี และ โชว์นางจิ้งจอกขาว” **  สุดพิเศษ!! อาหารพิเศษ!!! อาหารพื้นเมืองชนเผ่าแม้ว/อาหารเห็ด/อาหารพื้นเมืองชนเผ่าถู่เจีย / สุกี้เห็ดอาหารกระบอกไม้ไผ่/อาหารกระเบื้อง/อาหารพื้นเมืองหูหนาน/SEAFOOD **แพ็คเกจคุณภาพ แบบไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบายๆ สไตล์ทราเวิลโปร**

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย

รายละเอียดเพิ่มเติม Click…