SEP 2012 : ทริปเส้นทางสายไหมออกแล้ว กวางเจา-คานาสือ-อูรูมู่ฉี-ทูรูฟาน-เทือกเขาอัลไต 10 วัน 9 คืน

ทริปเส้นทางสายไหม ปี 2012 ออกแล้ว..!! : กวางเจา อุรูมู่ฉี ทูรูฟาน ทะเลสาปเทียนฉือ หมู่บ้านโบราณต๋าป๋านเฉิง ภูเขาเปลวไฟ หวู่ไฉ่ทาน ทะเลทรายกู๋เอ๋อปานถง ภูเขาอัลไต อุทยานเหอมู่ชุน ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี ล่องทะเลสาบคานาสือ 10 วันเต็ม  เดินทาง15-24 กันยายน 2555 —> 68,900 บาท via travelprothai.com

ติดต่อสอบถาม คุณลานนี่ | Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

รายละเอียดเพิ่มเติม Click

ข้อมูลเพิ่มเติม ทัวร์คานาสือ , คานาสือ