OCT 2012 : The Last Shangri-la เต้าเฉิง ย่าติง 11 วัน 10 คืน (ไม่เข้าร้าน)

THE LAST SHANGRI-LA เต้าเฉิง ย่าติง FLY TG 11 วัน 10 คืน จัดเพียงปีละครั้งเท่านั้น!!

This slideshow requires JavaScript.


คำว่า “แชงกรีล่า” เดิมอยู่ในประเทศแชงปาลาในตอนกลางของธิเบต ในประวัติศาสตร์การเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของธิเบต เรียกว่า “แผ่นดินแห่งความบริสุทธิ์” บนเขตพื้นที่สูง ในภาษาปัจจุบันคือ “สวนแห่งอีเดน ประเทศในอุดมคติสวนท้อนอกพิภพยูโธเปีย” ….ถ้าท่านชอบถ่ายภาพท่องเที่ยว และคิดถึงสถานท่องเที่ยวที่มี “สีสันแพรวพราว” ให้นึกถึงทริปนี้เลยค่ะ ท่านจะได้ สัมผัสความสะอาดสดชื่น และบริสุทธิ์ของธรรมชาติ อีกทั้งเต้าเฉิง-ย่าติง ดื่มด่ำบรรยากาศ ภูเขาหิมะ น้ำศักดิ์สิทธิ์ ป่าใบไม้ร่วง ฟ้าสีคราม ที่ราบสูง ปุยเมฆที่ลอยล่อง และ วิถีชีวิตที่เรียบง่าย สามารถทำให้ท่านหลีกหนีความจำเจได้ แบบไม่ธรรมดา (( แพ็คเกจคุณภาพ แบบไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร )) TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : OCT 2012 : The Last Shangri-la เต้าเฉิง ย่าติง 11 วัน 10 คืน (ไม่เข้าร้าน)

ข้อมูลท่องเที่ยว : ทัวร์แชงกรีล่า, แชงกรีล่า